За Годжу рю карате
» История на Годжу рю

»
Принципи на Годжу рю карате

»
Рейги - етикеция в доджото

»
Лого и значение

»
Състезателно карате


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


История на Годжу рю

Гожу рю е древен стил окинавско карате, водещ своето начало от южнокитайските системи на ръкопашен бой тигър и бял жерав. Те проникват на остров Окинава (Япония) благодарение на сенсей Канрио Хигаона и неговия китайски учител Рю Рю Ко, усъвършенстват се от сенсей Чоджун Миаги и достигат до наши дни благодарение на сенсей Аничи Миаги и сенсей Морио Хигаона. От съвременното японско карате Годжу рю се отличава с висока бойна ефективност, характерно дишане и техники, използващи вътрешната енергия на човека. Боят на близка дистанция е в основата на Годжу рю и това го прави удобен за използване в ограничени пространства (градски транспорт, заведения). Предпочитан е от специалните части на армията и полицията по цял свят.

Гранд майстор Канрио Хигаона (1853 - 1915)

Гранд майстор Канрио Хигаона е роден на 10.03.1853 г. в град Наха, остров Окинава. Баща му Кане плавал като търговец между малките острови и търгувал със стоки за бита. От малък Канрио Хигаона помагал на баща си в работата и благодарение на тежкия труд развил силно и здраво тяло. Когато бил на 15 години, баща му неочаквано починал. Останал без работа, младият Канрио решил, че иска да се занимава с бойни изкуства и заминал за китайския град Фучжоу. Там той изучавал юмручни техники от своята 16 годишнина при великия майстор Рю Рю Ко. Съвсем скоро той станал учидеши (личен ученик) и останал в Китай под строгото наблюдение на своя учител 13 години. Освен майсторството на боя с крака и ръце, изучавал техниката с традиционни оръжия и китайска медицина. Майстор Рю Рю Ко високо ценял своя ученик и му предал всичките си умения. Репутацията на Канрио Хигаона била много висока не само в град Фучжоу, но и в цялата област. След тринадесетгодишна усърдна работа при своя учител през 1881 година Канрио Хигаона се завърнал в родната Окинава, където неговите бойни изкуства станали известни като наха-те или тоде (бойни изкуства от Китай). Той преподавал наха-те на жителите на Окинава и продължавал своите търсения и усъвършенстване. За обучението на младежите разработил тренировъчен метод, който бил предназначен за развитие на ума и тялото, за повишаване на физическото и духовното развитие. За първи път тайното изкуство наха-те станало достояние на обществото през 1905 г., когато големият майстор бил поканен да преподава във Висшето светско училище. Във всекидневния си живот Канрио Хигаона бил скромен човек, светската суета му била чужда, водел обикновен живот, който изцяло посветил на карате. Жителите на град Наха го наричали „обуши Хигаона тамей”, с което засвидетелствали уважението и любовта си към този велик майстор на бойните изкуства. Сенсей Канрио Хигаона починал през декември 1915 година на 63-годишна възраст. Независимо от невероятните умения, обучението на стотици ученици, воденето на праведен живот, най-голямата заслуга на Канрио Хигаона е пренасянето на бойните изкуства от Китай в Окинава и разпространението им сред жителите на острова.


Гранд майстор Чоджун Миаги (1888 – 1953)

Гранд майстор Чоджун Миаги се родил на 25.04.1888 г. Започнал да тренира карате при Канрио Хигаона на 14 години. Подобно на своя учител, заради природния си талант и силна мотивация той бързо напреднал. Тенировките били тежки, понякога дори свръх възможностите, но младият Миаги тренирал още по-упорито, с интусиазъм, несравним с нито един от другите ученици. Чоджун Миаги се обучавал като учидеши (личен ученик) при Канрио Хигаона до смъртта му през 1915 г. в продължение на 14 години. Талантливият ученик се стремял да надмине уменията на своя учител и затова след смъртта му заминал за китайския град Фучжоу, където изучавал бойните изкуства на своя сеней. Това било едно от трите пътувания до Китай, които той направил през своя живот. След завръщането си на Окинава Чоджун Миаги започнал да преподава карате в дома си в град Наха. По-късно той водил занимания в полицейския тренировъчен център на префектура Окинава, в Окинавския майсторски тренировъчен колеж и във Висшето светско училище в гр. Наха. Чоджун Миаги работил упорито за популяризирането на карате в Окинава и Япония, за да може то да заслужи положение, равно на високо уважаваните бойни изкуства джудо и кендо. За да постигне тази своя цел, постоянно пътувал до Япония, където го канили да преподава карате в университета в Кето, университета Кансай, университета Рицумей Кан. През 1933 г. карате получило регистрация в Бутокай – центъра на всички бойни изкуства в Япония. Чоджун Миаги създал системата наха-те, която впоследствие нарекъл Годжу рю, като дисциплина, която може да бъде преподавана в обществото. Той опростил тежките традиционни тренировки, за да може карате да бъде преподавано на колкото се може повече хора по света. Все пак тренировките в дома му оставали верни на традиционните принципи на Канрио Хигаона и неговия учител Рю Рю Ко. Названието Годжу рю възникнало случайно. Когато през 1930 г. най-добрият ученик на Чоджун Миаги – Джинан Шинзато, бил в Токио, майсторите на другите бойни изкуства често го питали как се нарича неговата школа. За наха-те нямало формално название и той не могъл да отговори на този въпрос. След завръщането си на Окинава разказал на учителя си за този случай. След дълги разсъждения Чоджун Миаги решил да нарече своя стил годжу-рю (твърдо-мека школа). Това име той заимствал от строфа от класическия китайски текст за бойни изкуства Бубиши – „Метод, вход и изход, твърдост и мекост”.

Философията на гранд майстор Чоджун Миаги

Жизненият път на Чоджун Миаги изразява духа и философията на годжу-рю карате-до. Той бил майстор с невероятна сила и спиращи дъха умения, а от друга страна бил благ и скромен човек. В тренировките бил строг и взискателен, но проявявал любов и привързаност към своите ученици. След Втората световна война Окинава се оказала в ужасна нищета. Храната и жилищата не достигали. Американските войници имали запаси от храна и някои от уважаваните жители на острова се облагодетелствали от това. Чоджун Миаги винаги отказвал, когато му предлагали от тези запаси, казвайки, че това, което има, е напълно достатъчно. Той винаги подчертавал, че в бойните изкуства е необходимо винаги да бъдеш скромен и колкото по силен става човек, толкова по-силно трябва да изразява своето вътрешно благородство. Това е значението на „Го” и „Джу” – твърдо и меко. Наследството на Чоджун Миаги не е само техника. Той е оставил философия, която е богата в своята простота, философия, която помага да достигнем истината и добродетелта в живота.


Майстор Аничи Миаги съветник и пoчетен председател на
IOGKF (1931 – 2009)

Майстор Аничи Миаги е роден на 09.02.1931 г в Наха, столицата на Окинава. Той започнал да тренира на 17-годишна възраст заедно с трима свои приятели в доджото (двора) на основателя на годжу-рю Чоджун Миаги. По това време Аничи Миаги работил в една от многото американски военни бази, за да издържа осиротялото си семейство през Втората световна война. През този период Чоджун Миаги преподавал три пъти седмично в Полицейската академия в гр. Наха и имал възможност да преподава и в дома си. Аничи Миаги посещавал дома на учителя си, когато имал свободно време. Тези визити не се заключавали само в тренировки по карате, той също така почиствал къщата, работел в градината, правел чай и изпълнявал други дребни поръчки. След година тримата приятели, които започнали тренировките заедно с Аничи Миаги, по различни причини прекратили заниманията си с карате и той продължил самостоятелно. Неговото отдаване на тренировките било толкова голямо, че учителят му се доверил изцяло. Това се отразило и на обучението му, което станало по-задълбочено и на по-високо ниво. Чоджун Миаги всеки ден с часове разговарял със своя ученик и между тях се установили тесни взаимотношения. Така Аничи Миаги станал учидеши (личен ученик). През 1951 г. започнали да се записват нови ученици в градината – доджо на Чоджун Миаги. След като приключвали общите тренировки, големият майстор преподавал на Аничи Миаги техники и тяхното приложение. Заниманията по карате не се ограничавали само във физически аспект, те беседвали на много теми като история, култура, общество и човешки взаимотношения. „Дори Джин Ан Шинзато (най-добрият ученик на Чоджун Миаги, който загинал през Втората световна война), не получи такова обучение каквото дадох на теб, затова трябва да продължиш да тренираш с цялото си сърце.” Аничи Миаги единствен от учениците на Чоджун Миаги усвоил всички кати на Годжу рю. До Втората свтовна война Чоджун Миаги пътувал много, разпространявайки карате по цяла Япония и по света. От 1948 до 1953 г. той се установил в Окинава. Посветил се изцяло на изследването и по-нататъшното развитие на годжу-рю карате-до. Той се стремил да предаде гокуй (секретните техники) на следващите поколения каратисти. С тази цел Чоджун Миаги обучавал Аничи Миаги на всички знания, които събирал за бойните изкуства през целия си живот, и правел това до смъртта си. snimka Наследството на Чоджун Миаги не е само техника. Той е оставил философия, която е богата в своята простота, философия, която помага да достигнем истината и добродетелта в живота.


Майстор Морио Хигаона – шеф инструктор IOGKF 10 дан

Майстор Морио Хигаона – 10 дан, черен пояс, е признат за един от водещите карате сенсеи и изразителен представител на годжу-рю карате в Япония за последните 45 години. Тренировката винаги е била централна тема на неговия живот. Той никога не се е старал самоцелно да привлича внимание, а неговата световна популярност е резултат от невероятните му умения и майсторството на изкуството му. Майстор Хигаона пристигнал в Токе (главния остров на Япония) от своята родна Окинава през 1961 г., когато бил на 22 години. Той изучавал Годжу рю от 14-годишен при сенсей Аничи Миаги със самоотверженост, която рядко се среща и при велики майстори. Точно затова на 22 години той е почти съвършен представител на бойните изкуства. Заради очевидното му майсторство и независимо от младата му възраст го поканили да преподава в Еги доджо в центъра на Токе. Неговите занятия били доста тежки, но изключително популярни и затова скоро сенсей Хигаона се утвърдил и започнал да работи като постоянен инструктор. По това време в Токе пристигали много чужденци да изучават бойни изкуства. Те посещавали световноизвестните зали като шотокан, годжу кай, киокушин кай. Любопитството обаче ги водело в Еги доджо при дребния, но енергичен сенсей и много от тях, поразени от великолепната му техника, решавали да тренират при него. Те били впечатлени не само от сенсей Хигаона, но и от техниката на неговите ученици. Във времето, когато чужденците в повечето карате зали били използвани като боксови чували, в Еги доджо равенството и уважението били за всички. Тренировките на сенсей Хигаона проверявали силата и издръжливостта на всички, били справедливи и се провеждали в истинския дух на будо (пътят на воина). В течение на 21 години, през които майстор Хигаона преподавал в Еги доджо, стотици каратисти от цял свят получили знания и умения по неговата карате методика. Той станал толкова популярен, че провеждал по 4 занимания на ден с повече от 1000 трениращи. Това впоследствие довело до откриването на много задгранични филиали и до създаването на IOGKF (International Okinawan Goju-Ryu Karate-do Federation), Международна Федерация по Окинавско Годжу рю Карате-до. Днес страните членки на федерацията са над 50 с повече от 60000 трениращи. През 1987 г. сенсей Хигаона се преселва в САЩ за около 10 години, където създава Институт по традиционно карате в град Сан Марко. По-късно той се завръща в родната Окинава, където живее, тренира и обучава каратисти от цял свят.


Ангел Попов 4 дан – председател и шеф инструктор на „Окинава Годжу рю Карате Клуб Варна”

Сенсей Ангел Попов е роден на 12.06.1972 г. в град Велико Търново. Започва да тренира карате Годжу рю през 1987 г. на 14-годишна възраст. През 1992 г., след като става републикански шампион при мъжете, е включен в състава на националния отбор на България и участва в световно, европейско и други международни състезания. През 1995 г. завършва Национална спортна академия със специалност треньор по карате-до. През същата година започва да се занимава с традиционно окинавско Годжу рю и да преподава карате - отначало във Велико Търново, а по-късно във Варна. През 1999 г. регистрира „Окинава Годжу рю Карате Клуб Варна”, на който е председател и шеф инструктор. Клубът става член на единствената лицензирана карате федерация в България – Българска Национална Федерация Карате БНФК, на международната YKKF, а в последствие на IOGKF (International Okinawan Goju-Ryu Karate-do Federation). Сенсей Ангел Попов е носител на 4 дан, защитен пред Сенсей Хигаона, шеф инструктор за България на IOGKF, член на реферската комисия към БНФК (Българска Национална Федерация), рефер на Балканската Карате Федерация и съдия на Европейската Карате Федерация. Под негово ръководство Окинава Годжу рю Карате Клуб Варна участва активно в спортния календар на БНФК и в семинари по традиционно окинавско Годжу рю.


История на IOGKF (International Okinawan Goju-Ryu Karate-do Federation), Международна Федерация по Окинавско Годжу-рю Карате-до

Международната федерация IOGKF е създадена през месец юли 1979 година в английския град Пул с помощта и поддръжката на Кен Миаги (четвъртия син на основателя на Годжу рю). Учередителното събрание избира за председател и световен шеф инструктор сенсей Морио Хигаона 10 дан. Основна цел на IOGKF е защита и съхранение на традиционното окинавско годжу-рю карате-до като културно наследство и предаването му на поколенията в неговата първоначална форма. На учредителното събрание се издига предложение да се създадат организации във всяка страна, за да се укрепва федрацията, да се провеждат ежегодно семинари и тренировъчни лагери, за да се обезпечи правилното предаване на техниката и да се съдейства за укрепване на приятелството между народите на основата на годжу-рю. От 1979 година IOGKF стремително се развива и днес тя е най-голямата годжу-рю организация в света с над 50 страни членки, включително и България.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Принципи на Годжу рю карате

Доджо Кан – принципи на Годжу рю

• Уважавайте другия - Hitotsu Reigi O Omon Zuru Koto
Всички знаем колко е важно да бъдат уважавани останалите в залата. Това е необходимо да се случва постоянно, а не само от време на време. Уважението трябва да се прехвърли и в нашите ежедневни дейности у дома, на работното място и в училище.

• Бъдете смели - Hitotsu Yuki O Yashinau Koto
В залата, както и навън, трябва смелост. Ако се изправяме срещу предизвикателства, ще можем да развием безстрашие и самостоятелност.

• Развивайте вашия ум и тяло - Hitotsu Shinshin O Renmashi
В залата се учим да блокираме и удряме и да даваме най-доброто от себе си. В карате обаче се стремим да упражняваме ума, за да се усъвършенстваме като хора.

• Тренирайте ежедневно и съхранете традиционното карате - Hitotsu Dento Karate O Mamori Hibino Tanren O Okotarazu Tsune Ni Kenkyu Kufu O Suru Koto
Карате упражненията подобряват нашата техника и ни правят по-силни, учат ни на дисциплина всеки ден. Много е трудно да тренираме редовно в забързаното ни ежедневие, но кратки упражнения за разтягане и ката Санчин биха били от полза. Катите и уникалните традиционни аспекти на Годжу рю трябва да бъдат запазени непокътнати за бъдещите поколения.

• Стремете се да достигнете до същността на Годжу рю - Goju Ryu Karate No Shinzui O Kiwameru Koto
"Бъди гъвкав като върба и твърд като планината Тай". Този цитат ни учи на стремеж към постигане на твърдост и сила „Го”, а от друга страна – на мекота и гъвкавост „Джу” в нашата техника. Балансът между твърдото и мекото „Годжу” е много важен за досигане до същността на карате и до душевен мир и равновесие.

• Никога не се отказвайте - Hitotsu Futofukutsu No Seishin O Yashinau Koto
Бойният дух е много важен особено когато сме на границата на физическите си възможности. Трябва да тренираме ума и тялото, за да можем да реагираме адекватно в тежки екстремални ситуации в залата и навън.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Рейги – етикеция в доджото

„Рейги” или уважение е съществена част от живота в доджото. Доджо означава място, където посредством старания усъвършенстваме себе си. Това не е просто място, където практикуваме, но и пространство, в което създаваме и формираме тялото и ума си, ставаме по-добри. Важна част от карате е да покажем дълбоката си признателност един към друг. От стари времена окинавското общуване започвало и завършвало с поклон. В карате-до тренировката също започва и завършва с поклон. Например, когато изпълняваме ката, в началото и в края се покланяме. В общуването с хората е много важно да проявяваме искреността и уважението си към тях. „Рей”, което означава поклон и уважение, трябва да излиза от сърцето. В себе си трябва да носим дълбоко уважение към другарите си и към всеки човек. Нашите отношения, действия и поведение трябва да бъдат искрени, тогава уважението ще излиза от сърцето. Състемно трябва да тренираме, да спазваме безупречна етикеция и да се стараем да подобрим характера си. Затова, когато влизаме в доджо, се покланяме на по-възрастните и на другарите си. Ако за тези, които изучават бойни изкуства, практиката започва с уважение, то те са на правилния път. Ако тренировката е скромна, тогава истинската техниката ще дойде леко, а уважението и искреността естествено ще се проявят с поклона в карате.

Учениците трябва да уважават доджото и да спазват следния етикет:

1. Учениците трябва да спазват графика за тренировки и да не закъсняват.
2. Преди да влезете в доджото, свалете връхната си дреха. Свалете обувките си и ги подредете.
3. Ако при влизане след вас има по-старши, пуснете го да мине пръв.
4. Влизайки в доджото, кажете ясно „онагай шимасу”, което означава „моля помогнете ми да тренирам”.
5. Винаги бъдете вежливи към своя инструктор (сенсей) и към по-старшите (сенпаи).
6. Преди началото на тренировката посетете тоалетната.
7. Старайте се да поддържате тренировъчните си дрехи (карате-ги) чисти и спретнати.
8. Следете физическото си сътояние.
9. Изрязвайте редовно ноктите си, за да не нараните някого.
10. Не яжте един час преди тренировка.
11. Не забравяйте да правите загряващи упражнения и когато тренирате самостоятелно.
12. Когато наблюдавате тренировката, седнете, без да изпъвате краката си напред, и сложете ръце на коленете.
13. Когато инструкторът обяви начало на тренировката, бързо се постройте с лице към него.
14. Когато инструкторът обяви „мукусо”, затворете очи, дишайте дълбоко с долната част на корема и се опитайте да се концентрирате.
15. По време на тренировките слушайте внимателно съветите и инструкциите.
16. Когато изолзвате тренировъчно съоръжение, не забравяйте да го оставите на мястото му, след като приключите работата си.
17. Когато инструкторът („сенсеят”) ви дава съвет, слушайте внимателно и не забравяйте да покажете, че сте го разбрали с потвърждение „хай”.
18. Не надценявайте възможностите си.
19. Инструкторът ще следи за вашето физическо състояние и ще ви даде почивка в средата на тренировката.
20. Пет минути преди края на тернировката направете заключителни упражнения.
21. След това седнете в първоначално положение „сейза”.
22. Концентрирайте се - „мукусо”.
23. Поклонете се на инструктора и един на друг.
24. Ако начинаещите или учениците имат въпроси, трябва да питат по-старшите от тях.
25. Не забравяйте да благодарите на този, който ви дава съвет.
26. След тренировка за вас не е полезен горещ душ и не трябва да се задържате твърде дълго под душа, за да не увеличите ефекта от евентуални травми.
27. Цигарите разрушават здравето ви.
28. Когато имате травма, не тренирайте, докато тя не се излекува напълно. В този период наблюдавайте тренировките.
29. Напускайки тренировките, не забравяйте да кажете „аригадо годзамашта”- „благодаря много”, или „сидзурей ишимасу” – „извинете ме”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Лого и значение

Кен Кон

Кен Кон на японски означава небе и земя. Небето се изобразява като кръг а земята - като квадрат. Небето се свързва с мекото „Джу”, а земята с твърдото „Го”. Символът изразява естествената хармония между тези две противоположности „Годжу”. Кен Кон е официалното лого на IOGKF (Световна Федерация по Окинавско Годжу рю Карате-до).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Състезателно карате

История на карате като спорт

 
WKF (Световна Карате Федерация) е сформирана през 1990 г. и е най-голямата спортна карате организация в света. Тя обединява 154 страни членки с над десет милиона членове. В WKF има четири стилови направления – годжу-рю, вадо-рю, шито-рю и шотокан. Това е единствената карате федерация, призната от Международния Олимпийски Комитет. Световната Карате Федерация е със седалище Мадрид, а неин председател е Антонио Еспинос. Тя организира световни първенства на всеки две години.

Историята и развитието на спортното карате е тясно свързана с развитиетото му в Европа. Карате навлиза в Стария континент през петдесетте години на миналия век с помощtа на японски майстори, членове на Японската Карате Асоциация (JKA). През 1961 г. Жак Делкур е избран за председател на Френската Карате Федерация. През 1963 г. той кани федерациите на Белгия, Германия, Шверцария и Испания на първия Eвропейски карате конгрес. На него страните членки решават да се организират и провеждат състезания по карате, като обединяващото звено между стиловете карате да бъдат състезателните правила. През 1965 г. е създаден Европейски Карате Съюз, а за президент е избран Жак Делкур. На следващата година се провежда първото Европейско първенство по карате в Париж. На събитието присъстват около триста зрители и то се излъчва по телевизията на живо. Състезанието обаче получава критики заради многото травми. В Европейския Карате Съюз има най-различни мнения за източниците на тези травми, но всички са единодушни, че е нужно хармонизиране на състезателните правила с тези на JKA. Затова по-късно с тази цел се провежда първият реферски курс в Рим, на който са поканени японски рефери.

През 1970 г. е създаден Международен Карате Съюз с цел да се обедини карате на световно ниво. Тази организация бързо се разпада и на нейно място се регистрира WUKO (Световен Съюз на Карате Организации). През 1990 г. се създава WKF, за да обедини други по-малки карате организации. От 2000 г. Президент на Световната Карате Федерация е Антонио Еспинос (Испания).     

Българската Национална Федерация Карате-до е създадена през 1992 год. Тя обединява признатите от Световната Карате Федерация стилове: годжу-рю, вадо-рю,  шито-рю и шотокан. От 1998 год. клубовете по Киокушин карате също са членове на федерацията. Днес Българската Национална Федерация Карате с 84 членуващи клуба е една от най-големите по численост в нашата страна. Почти няма градче, в което да не функционира карате-клуб, чиито членове - предимно млади хора - се стремят да проникнат в тайните на карате. Общият брой на занимаващите се с карате в България е около 20 000 души.

Българското карате присъства трайно на международното татами. Нашите майстори, заедно с тези от направление Киокушин, съставят доста дълъг списък от европейски и световни шампиони.

В реферския състав вече влизат доста съдии на Балканската, Европейската и Световната Федерация.

През 1994 год. България активно съдейства и става един от съоснователите на Балканската Карате Федерация. В нея участват: Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия, Турция, Черна гора и България. Президент на Балканската Карате Федерация от основаването и до днес е Георгиус Йеролимпус, който е и Генерален секретар на Световната Карате федерация.

През годините на своето съществуване състезателните правила и екипировката на спортното карате  се променят многократно, за да се стигне до днешния вид модерно карате, кандидатстващо да бъде прието в семейството на олимпийските спортове.


 
 
За нас | Новини и прояви | За Годжу рю карате | Техники | Правилници и документи
График на тренировки | Галерия | Статии | Полезни връзки | Контакти