Статии
Легенди за Канрио Хигаона

07.12.2010 г.

Срещата между Канрио Хигаона и Зеншо Такеши

 Това се случило вечерта, когато възрастният майстор се връщал от ресторант.  В разгара си бил сезонът на дъждовете и  наоколо всичко било залято от вода. Към дома на сенсея отвеждала тясна пътечка, която криволичела между две запълнени с кал дерета.

Токеши бил млад, но дастатъчно прочут поради своя скандален характер. Той бил висок и добре сложен. Тренирайки постоянно и упорито, Токеши сериозно отработил техниката на краката си. Той не се придържал към определен стил, но в двубоите често излизал победител, тъй като притежавал голяма сила и атакувал без предупреждение. В същата вечер, виждайки пред себе си един малък човек, Токеши решил да се позабавлява, като блъсне срещнатия във водата.

Сенсей Хигаона бил пийнал малко в ресторанта, но въпреки внезапността на нападението отреагирал мигновено. Избягвайки ловко бутането, той използвал един от своите похвати, отработени в какие кумите (упражнение, развиващо чувствителността на ръцете при близък бой), и нападащият се оказал в канавката.

            Токеши нищо не успял да разбере и сметнал падането си за случайно. Щом се измъкнал на пътеката, той отново атакувал малкия човек, но не успял дори да повдигне крака си, когато получил толкова силен удар, че отново се оказал в калта. Не дочаквайки момента, в който непознатият ще изпълзи от канавката, старият майстор се отправил към дома си.

Но на сутринта двамата отново се срещнали. Зеншо Такеши потърсил сенсей Хигаона и помолил да стане негов ученик. Сенсеят се престорил, че не е разпознал вчерашния си противник, и поискал от Такеши да покаже своите умения. След демонстрацията на похватите Хигаона дълго хвалил боеца, а на повторната му молба за обучение отговорил: „Аз няма да мога да те науча на нищо, ти и така си достатъчно силен. А твоята техника е много по-добра от моята.”.

 

Канрио Хигаона, биволът и Санчин

            Веднъж сенсей Хигаона слизал от планината, а на няколко десетки метра се движела тежка каруца, в която бил впрегнат бивол. Неочаквано се разразила буря, склонът станал хлъзгав и биволът, без да може да се удържи, се заплъзгал надолу. След няколко секунди каруцата набрала огромна скорост.

            Сенсеят забелязал устремения към него впрегнат бивол, но вече било късно да се отмести. Тогава, заемайки стойката Санчин, той максимално напрегнал своите мускули и поел удара с гърба си. Биволът и каруцата, натоварена догоре със съдове, тежали много. Стопанинът на животното бил сигурен, че сенсей Хигаона е загинал, тъй като  впрягът отново започнал да се плъзга към пропастта. Но пропадането извенъж се забавило, а след няколко секунди каруцарят забелязал, че колата съвсем спряла. Какво било учудването на стопанина на бивола, когато видял малкия човек жив и невредим.

            Спасеният от гибел каруцар бил разговорлив човек и скоро историята за Канрио Хигаона, бивола и Санчин станала известна на целия остров. 
 
За нас | Новини и прояви | За Годжу рю карате | Техники | Правилници и документи
График на тренировки | Галерия | Статии | Полезни връзки | Контакти